Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k zákazu střílení lišek po celou dobu péče o mláďata

13.04.2021 19:40 Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT podporuje iniciativy ochránců zvířat vedoucí k zákazu střílení lišek po celou dobu péče o mláďata. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT souhlasí a plně se ztotožňuje s textem petice ochránců zvířat, resp. paní Ivany Růžičkové: „Touto peticí chci uvědomit veřejnost o tom, že střílení lišek je povoleno… Pokračovat ve čtení Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k zákazu střílení lišek po celou dobu péče o mláďata

Publikováno
V rubrikách Novinky

Odpověď DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT náměstkovi Ministerstva zemědělství na jeho dopis reagující na petici za ukončení dlouhých transportů živých zvířat

03.05.2021 20:02

Vážený pane náměstku,

děkujeme za Váš dopis reagující na naši petici za ukončení dlouhých transportů živých zvířat a za předání petice Státní veterinární správě, která je v této věci dozorovým orgánem.

Vítáme aktivity Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy směřující k prověření dodržování podmínek stanovených výše uvedeným nařízením Rady ze strany přepravců hospodářských zvířat, resp. o zpřísnění kontrol prováděných transportů živých zvířat. Taktéž za „monitorování situace a přijímání opatření s cílem zamezit týrání zvířat během přepravy“. Vážíme si každého vstřícného kroku směřujícímu ke zlepšení života zvířat a ochraně jejich práv.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosazení důslednější ochrany zvířat, přírody a životního prostředí, ale též větších práv pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o přísnější tresty za týrání zvířat a zlepšení podmínek jejich chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 3. 5. 2021