Program – priority

Hlavní priority DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

 • ochrana zvířat a jejich práv
 • ochrana přírody, životního prostředí, ovzduší, podnebí, resp. klimatu
 • ochrana krajiny a kulturního dědictví

Naše priority – co chceme

1.) důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody a životního prostředí
2.) větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu
3.) přísnější tresty za týrání zvířat – nepodmíněné odnětí svobody
4.) zákaz vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do Turecka a dalších zemí mimo EU. Zlepšení podmínek pro převážená zvířata po ČR a do zemí EU
5.) zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování
6.) zákaz množíren, tzv. továren na štěňata či koťata – přísné postihy
7.) zlepšení podmínek chovu zvířat, např. zákaz klecových chovů
8.) zákaz pokusů na zvířatech – využití alternativních metod
9.) zákaz využívání všech druhů tzv. divokých zvířat v cirkusech v ČR
10.) zákaz dovozu pravých kožešin do ČR – z chovu tzv. kožešinových zvířat z jiných zemí – nepodporovat chov zvířat na kožešiny
11.) zákaz používání zábavní pyrotechniky – přednost před tzv. zábavou musí mít ochrana lidí, zvířat, majetku a životního prostředí
12.) zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR bez výjimky
13.) zrušení výjimky zabíjení zvířat bez omráčení – zejména při rituálních porážkách; zákaz zvířecích rituálních obětí
14.) zrušení pouťové atrakce s názvem „Jízda na ponících“
15.) maximální podporu /zejména finanční – na pokrytí všech nákladů/ státu (krajů i měst) útulkům, azylům a spolkům zabývajícím se pomocí opuštěným, toulavým, týraným, poraněným či hendikepovaným zvířatům

Další body programu:

 • Podpora útulků pro psy, koně i ostatní živočichy
 • Rozvoj venkova
 • Kvalitní péče a ochrana zeleně
 • Ekologicky šetrné technologie
 • Dostupná a kvalitní zdravotní péče
 • Budování cyklostezek
 • Odhlučnění železničních tratí v obytných místech
 • Systémová protipovodňová opatření
 • Odvedení dopravy z centra měst a obcí – např. obchvaty
 • Zkvalitnění dopravy a spojů
 • Čerpání dotací v maximální míře
 • Podpora bytové výstavby
 • Rozšíření míst v mateřských školách
 • Podpora zaměstnanosti
 • Podpora živnostníků i zaměstnanců
 • Maximální informovanost občanů
 • Podpora společenského a kulturního dění ve městech a obcích
 • Podpora veřejnoprospěšných prací pro města a obce
 • Podpora parků a zeleně v centrech měst a ne obchodních center – ty povolovat výlučně na okrajích měst
 • Podpora zákazu jízd kamionů mimo hlavní trasy
 • NE budování jaderných uložišť
 • NE dovážení odpadů a budování nových spaloven
 • NE prolomení těžebních limitů těžby hnědého uhlí
 • Slušný život pro slušné lidi
 • Spravedlivý systém sociálních dávek skutečně potřebným
 • Zajištění důstojné péče o seniory
 • Spravedlivý výpočet důchodů
 • Ochrana zaměstnanců v předdůchodovém věku
 • Více peněz pro mladé rodiny a matky s dětmi
 • Čerpání peněz z evropských fondů na nová pracovní místa
 • Důchodová a zdravotní reforma
 • Snížení platů politikům
 • Zrušení příspěvku politickým stranám
 • Snížení počtu ministrů na 12
 • Zrušení skandálních odměn manažerům ve státních firmách
 • Zastavení rozkrádání peněz při veřejných zakázkách
 • Za korupci propadnutí majetku
 • Stop korupci a rozkrádání České republiky
 • Stop zadlužování země
 • Stop diskriminaci slušných a pracovitých lidí
 • NE drogám – zákaz všech drog a přísný postih za jejich držení či distribuci
 • NE kriminalitě
 • NE hazardu
 • NE euru
 • ANO uzákonění obecného referenda
 • ANO zrušení tzv. letního času a zachování jen jednoho času – středoevropského
 • ANO zrušení televizních a rozhlasových poplatků
 • „Kamiony ze silnic na dálnice a železnice!“
 • „Na pole patří obilí a brambory, ne solární panely!“