Volby do Krajských zastupitelstev

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k současné situaci a nadcházejícím volbám do krajských zastupitelstev

21.06.2020 17:34

Motto: Člověk není tvor s vyššími právy, člověk je tvor s vyšší odpovědností!

Uplynulé dvacáté století a započaté století jednadvacáté jsou zlomovým okamžikem v existenci lidstva. V tomto období se na Zemi přemnožil člověk – bytost údajně inteligentní, rozumná, schopná řídit do jisté míry svou budoucnost. V posledních deseti tisících letech žilo na Zemi +/- půl miliardy lidí. Za posledních sto let vzrostl tento počet na sedm miliard. A bylo by naivní očekávat, že se tento trend někdy vůbec nějakým přijatelným způsobem zastaví. Důsledků přemnožení člověka je mnoho; jedním z nich je fakt, že čím více prostoru na planetě si pro sebe usurpuje člověk, tím méně ho zbývá pro ostatní tvory. Člověk mnoho živočišných druhů vyhubil, mnoho jiných přivedl na okraj vyhynutí. O znečišťování planety a drancování půdy a zdrojů toho bylo již řečeno a napsáno mnoho. Stejně jako o mýcení lesů a pralesů, které jsou útočištěm divoce žijících zvířat. Každých pět sekund je odlesněna na planetě plocha o velikosti fotbalového hřiště, celkem 13 milionů hektarů ročně. Takovým tempem se zmenšuje i přirozené prostředí pro život mnoha druhů živočichů.

V dnešní době je mimo jiné novým náboženstvím ohánět se svobodou a lidskými právy. Proč ne, jsou to ušlechtilé hodnoty. Každý člověk má jistě právo být svobodný a mít svůj domov. Ale člověk usoudil, že to je pouze jeho výsada, pro ostatní živočišné druhy to už jaksi neplatí. V mnoha případech se člověk povýšil nad ostatní tvory a začal k nim přistupovat buď jako k předmětu, který pomáhá uspokojovat jeho bezlimitní potřeby, nebo jako k nepříteli, kterého je nutno rovnou vyhubit. Což o to, člověka jako lovce a predátora můžeme považovat za přirozenou součást živočišné říše. Ale je zde jeden naprosto zásadní a obecně známý rozdíl: zvířata loví, aby se nasytila, případně předala další generaci lovecké znalosti a dovednosti nutné k přežití. Lidé, snad s výjimkou primitivních kmenů, loví pro svou zábavu, pro radost ze zabíjení, ale také z chamtivosti a ziskuchtivosti. Člověk pro své potřeby také zvířata chová, a to mnohdy způsobem, který lze bez nadsázky nazvat průmyslovou výrobou.

Vybíjení zvířat a kruté zacházení s nimi je globální problém. Mnozí politici se rozhořčují například nad stavem lidských práv v Číně, brutálnímu zacházení se zvířaty v této zemi, ale v Asii obecně, však nehodlají věnovat pozornost. Není to pro ně téma; snad i proto, že v jejich zemích to v této oblasti také není, jak říkají židé, košer. Různé mezinárodní organizace a fondy pumpují nemalé částky do černého kontinentu. Důvodem je patrně snaha podpořit tamní již tak skvělou porodnost. Na efektivní boj s pytláky, kteří pro zisk zabíjejí vzácná zvířata, nebo na budování rozsáhlých chráněných rezervací se peníze shánějí jen obtížně. Je jistě potěšující a chvályhodné, že existují mezinárodní úmluvy o zákazu obchodování s chráněnými druhy živočichů (CITES), to ale na rozsáhlou ochranu před týráním a vybíjením zvířat nestačí.

Někomu by se mohlo zdát, že výše naznačená problematika je záležitostí pouze rozvojových zemí a takzvané západní civilizace se netýká. Opak je však pravdou. V Evropě i v České republice také dochází každodenně k surovému zacházení se zvířaty. Sice u nás nejíme třeba psy, kterým asijští gurmáni před usmrcením letovací lampou opalují srst a nařezávají čenichy, aby co nejvíce trpěli a oni si pak mohli patřičně vychutnat svůj gastronomický zážitek, příkladů bychom ale mohli najít dost.

Činy související s týráním zvířat řeší v České republice příslušná legislativa. Zda jsou zákonná ustanovení dostačující a zda jsou v plném rozsahu využívána orgány majícími tuto problematiku ve své agendě a zejména pak o přístupu soudů a státního zastupitelství při řešení jednotlivých kauz, to všechno může být předmětem laické i odborné diskuse. Nepochybně je ale možné mnoho věcí změnit k lepšímu. A asi nejúčinnějším postupem k prosazení změn je aktivita v politické sféře. Máme sice různé možnosti, jak vyjádřit své názory a postoje, ale ti, kteří jsou u moci a rozhodují, je sotva vezmou na vědomí.

Ve snaze prosadit změny v přístupu člověka ke zvířatům a životnímu prostředí byly v několika zemích založeny politické strany jakožto nejefektivnější forma činnosti směřující k ochraně práv tvorů, kteří jsou prakticky vydáni člověku na milost a nemilost. V České republice působí DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, jediný politický subjekt, který se programově zabývá výlučně touto problematikou. Před volbami se sice tu a tam ozývají z některých politických stran výkřiky o ochraně zvířat, jsou to však jen laciná teatrální gesta plynoucí za snahy nahnat nějaké politické body.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT není mediálně známá a zapsaná v povědomí široké veřejnosti. Jednou z možností, jak na sebe upozornit, je účast ve volbách. A případný volební úspěch je také cestou, jak prosadit potřebné změny v oblasti ochrany práv zvířat. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zúčastnila voleb do Evropského parlamentu, nyní hodlá sestavit kandidátní listiny ve všech krajích České republiky. Na předních místech bychom rádi viděli osobnosti, pro které se stala snaha o prosazení slušného a etického zacházení se zvířaty životním posláním. V každém kraji budou moci kandidáti při mediální prezentaci prosazovat vlastní program týkající se problematiky ochrany zvířat daného kraje, případně lze seznamovat veřejnost s programovými principy DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT.

Věříme, že se nám podaří do podzimních krajských voleb podat kandidátní listiny obsazené lidmi, kterým není lhostejné necitlivé zacházení se zvířaty a devastace naší krajiny, stejně jako benevolentní postoje českého soudního systému k porušování právních norem v této oblasti. Krutému zacházení se zvířaty na opačném konci planety sotva zamezíme, v Evropě a v České republice však už situaci můžeme výrazně ovlivnit. To ale vyžaduje určité úsilí a ochotu pro změnu něco udělat. A to nejhorší, co člověk může udělat, je neudělat nic.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – OCHRANA ZVÍŘAT A JEJICH PRÁV

v Domažlicích 21. 6. 2020

***

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k podání kandidátek pro volby do zastupitelstev krajů

28.07.2020 20:48

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT podala v pondělí 27. července 2020 na všech 13 krajských úřadech ČR své kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů.                                          DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se tedy zúčastní voleb v krajích: Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezký.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandiduje v nadcházejících volbách se záměrem bojovat v krajských zastupitelstvech prioritně za ochranu zvířat a jejich práv. Ale současně i za ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátní listiny ze svých členů, příznivců a z dalších ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují ochraně a záchraně zvířat nebo se pohybují v oblasti pomoci zvířatům.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je 20. registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je 20. zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 28. 7. 2020

***

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k podílu žen na svých kandidátkách do krajských zastupitelstev; za DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandidují čtyři pětiny žen, tj. 84%

05.08.2020 21:01

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT doplnila v pondělí 3. srpna 2020 své kandidáty a podala na krajské úřady konečné verze kandidátních listin do krajských voleb.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, že má na svých kandidátních listinách čtyři pětiny žen, tj. 84 %, a 16 % mužů. Věkový průměr kandidátů činí 47 let (u žen 46 let a mužů 51 let). Na kandidátkách je uvedeno 90 % ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 10 % členů strany DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – nejvíce v Plzeňském kraji (22 %).

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zúčastní voleb ve všech 13 krajích: Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezký.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandiduje v nadcházejících volbách se záměrem bojovat v krajských zastupitelstvech prioritně za ochranu zvířat a jejich práv. Ale současně i za ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátní listiny ze svých členů, příznivců a z dalších ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují ochraně a záchraně zvířat nebo se pohybují v oblasti pomoci zvířatům.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je 20. registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je 20. zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 5. 8. 2020

***

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zveřejněním lídrů kandidátek pro volby do krajských zastupitelstev

15.08.2020 14:58

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT představila v sobotu 15. srpna 2020 lídry svých volebních kandidátek do krajských zastupitelstev, které se budou konat 2. a 3. října 2020

V čele krajských kandidátek stojí 11 žen a 2 muži.

Larisa Zankerová

40 let, vedoucí a kynolog psího domova Pod křídly anděla, předsedkyně spolku Zastavme Utrpení, ochránce práv zvířat

bez politické příslušnosti

1. místo na KL pro Olomoucký kraj

Ing. Libuše Eva Hulcová

52 let, podnikatelka, majitelka kočičí kavárny v Písku, předsedkyně spolku Písecké kočky

bez politické příslušnosti

1. místo na KL pro Jihočeský kraj

Mgr. Barbora Tocauerová

44 let, tlumočník a lektor cizích jazyků, předsedkyně Moravskoslezkého spolku ochránců zvířat

bez politické příslušnosti

1. místo na KL pro Moravskoslezký kraj

Ing. Olga Bruncková

63 let, důchodce, aktivní dočaskářka, ochránce zvířat

bez poltické příslušnosti

1. místo na KL pro Středočeský kraj

Lenka Lhotská

46 let, učitelka odborného výcviku, dobrovolník v útulku, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

1. místo na KL pro Zlínský kraj

Romana Cerhová

54 let, ošetřovatelka koní, obchodní zástupce, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

1. místo na KL pro Plzeňský kraj

Ing. Jan Havel

63 let, úředník, vedoucí ubytovacího zařízení

bez politické příslušnosti

1. místo na KL pro Karlovarský kraj

Jaroslav Sepp

47 let, šéfkuchař, člen spolku HeRo Pomoc bez hranic, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

1. místo na KL pro Ústecký kraj

Renata Sajdlová

53 let, asistentka ředitele, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

1. místo na KL pro Liberecký kraj

Dana Doškářová

56 let, OSVČ, dobrovolník v útulku a dočaskář

bez politické příslušnosti

1. místo na KL pro Královéhradecký kraj

Martina Nováková

51 let, oblastní zástupce SOS for PETS-ZPNP z.s., ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

1. místo na KL pro Jihomoravský kraj

Jana Johanidesová

41 let, prodavačka, ochránce zvířat, členka Tlapky bez domova, Nebelvira s help for animals z.s., HeRo pomoc rumunským pejskům, SOS Animal Rescue

bez politické příslušnosti

1. místo na KL pro Pardubický kraj

Hana Šroufková

45 let, dělnice, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

1. místo na KL pro Kraj Vysočina

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zúčastní voleb ve všech 13 krajích, s tím, že na svých kandidátních listinách má čtyři pětiny žen, tj. 84 %, a 16 % mužů. Na kandidátkách je uvedeno 90 % ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 10 % členů strany DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandiduje v nadcházejících volbách se záměrem bojovat v krajských zastupitelstvech nejen prioritně za ochranu zvířat a jejich práv, ale současně i za ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátní listiny ze svých členů, příznivců a z dalších ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují ochraně a záchraně zvířat nebo se pohybují v oblasti pomoci zvířatům.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je 20. registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je 20. zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 15. 8. 2020

***

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandiduje v krajských volbách s číslem 5 – v 9 krajích z 1. místa a ve 4 krajích z 2. místa

30.08.2020 11:11

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT bude kandidovat ve všech krajích s volebním číslem 5, které jí vylosovala Státní volební komise. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT bude díky tomuto číslu kandidovat v 9 krajích (Středočeský, Jihočeský, Liberecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský) z prvního místa a ve zbývajících 4 krajích (Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Královéhradecký) z druhého místa. Voliči tedy dostanou obálku s hlasovacím lístkem DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT v devíti krajích jako prvním a ve čtyřech krajích jako druhým. Ve všech krajích kandiduje celkem   85 stran, hnutí a koalic.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zúčastní voleb ve všech 13 krajích, s tím, že na svých kandidátních listinách   má čtyři pětiny žen, tj. 84 %, a 16 % mužů. Na kandidátkách je uvedeno 90 % ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 10 % členů strany DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandiduje v nadcházejících volbách se záměrem bojovat v krajských zastupitelstvech prioritně za ochranu zvířat a jejich práv, ale současně i za ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátní listiny ze svých členů, příznivců a z dalších ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují ochraně a záchraně zvířat nebo se pohybují v oblasti pomoci zvířatům.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je 20. registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je 20. zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 29. 8. 2020

***

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT získala podle průzkumu agentury Kantar, který si zadala Česká televize, v několika krajích 6%

10.09.2020 21:04

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT dosáhla podle průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect, který si zadala Česká televize, ve 4 krajích 6% a v dalších 6 krajích 5% volebního potenciálu. Průzkum probíhal od 10. srpna do 3. září 2020.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se potvrzují informace o velké podpoře části veřejnosti, které již není lhostejné, jak se se zvířaty zachází a jak nízké tresty jsou udělovány, např. za týrání zvířat.

Volební potenciál DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT v jednotlivých krajích zveřejněný Českou televizí dne 6. září 2020: Středočeský 5,9 %, Karlovarský 5,0 %, Plzeňský 6,0 %, Jihočeský 4,5 %, Ústecký 6,0 %, Pardubický 5,0 %, Liberecký 5,0 %, Královéhradecký 5,5 %, Jihomoravský 6,0 %, Moravskoslezký 4,5 %, Vysočina 3,0 %, Zlínský 5,0 %, Olomoucký 5,0 %.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT delegovala minulý týden do volebních komisí ve všech krajích bezmála dvě stovky svých členů a příznivců, aby dohlédli na regulérnost i hladký průběh voleb.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zúčastní voleb ve všech 13 krajích, s tím, že na svých kandidátních listinách má čtyři pětiny žen, tj. 84 %, a 16 % mužů. Na kandidátkách je uvedeno 90 % ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 10 % členů strany DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandiduje v nadcházejících volbách se záměrem bojovat v krajských zastupitelstvech prioritně za ochranu zvířat a jejich práv, ale současně i za ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátní listiny ze svých členů, příznivců a z dalších ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují ochraně a záchraně zvířat nebo se pohybují v oblasti pomoci zvířatům.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je 20. registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je 20. zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 10. 9. 2020

***

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je jednou z 5 stran, které se podařilo postavit samostatné kandidátky ve všech 13 volebních krajích, z celkového počtu 85 stran, hnutí a koalic

29.09.2020 21:24

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je jednou z 5 stran, které se podařilo ve volbách do krajských zastupitelstev postavit samostatné kandidátky ve všech 13 volebních krajích, z celkového počtu 85 stran, hnutí a koalic. Strana se tedy zúčastní voleb ve všech 13 krajích: Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezký.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT zastupuje na kandidátkách v krajských volbách nejvíce žen ze všech 85 stran, hnutí a koalic – 84%. V senátních volbách je zastoupení žen 100%.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT dosáhla podle průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect, který si zadala Česká televize, ve 5 krajích 6% a v dalších 5 krajích 5% volebního potenciálu. Průzkum probíhal od 10. srpna do 3. září 2020.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je jedinou kandidující stranou, která jde do krajských i senátních voleb prioritně bojovat za ochranu a práva zvířat, za jejich lepší podmínky v chovech a za dobré zacházení s nimi. Současně i za ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, ža kandidátkách je uvedeno 90 % ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 10 % členů strany DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátní listiny ze svých členů, příznivců a z dalších ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují ochraně a záchraně zvířat nebo se pohybují v oblasti pomoci zvířatům.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je 20. registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je 20. zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 29. 9. 2020

***

Kandidáti DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT pro volby do zastupitelstva Plzeňského kraje konané 2. a 3. 10. 2020

01.10.2020 20:41

č. 5    Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

1. Romana Cerhová

54 let, Plzeň

ošetřovatelka koní, obchodní zástupce, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

2. Blanka Schröpferová

43 let, Mířkov

vedoucí útulku pro týrané koně S.O.S. – Život pro koně

členka Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

3. Ing. Jaroslava Součková

54 let, Pařezov

ekonomka, 1. místostarostka

členka Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

4. Ivana Volšíková

40 let, Zbiroh

OSVČ – taxislužba, zachránce zvířat

bez politické příslušnosti

5. Marcela Taubenhanslová

46 let, Hlohová

konstruktérka, vedoucí prodejny

členka Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

6. Ing. Petr Mleziva

57 let, Chodov

starosta

člen Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

7. Eva Kauerová

52 let, Klatovy

OSVČ, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

8. Kateřina Křížová

39 let, Kozolupy

prodejce ojetých automobilů, zachránce koní, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

9. Jiří Anderle

51 let, Klenčí pod Čerchovem

elektromechanik – energetik, předseda VRMKO z.s., předseda DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, zastupitel

člen Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

10. Jana Bláhová

45 let, Koloveč

účetní, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

11. Kateřina Hrušková, Dis.

28 let, Holýšov

oční optik

bez politické příslušnosti

12. Oldřiška Brandtlová

38 let, Trnová

OSVČ, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

13. Kristina Barboříková

41 let, Horažďovice

pečovatelka

členka Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

14. Mgr. Jana Bláhová

25 let, Koloveč

učitelka, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

15. Jan Sladký

66 let, Domažlice

OSVČ, předseda z.s. Domažlice a okolí, místopředseda DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

člen Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

16. Jitka Kůtová

43 let, Kdyně

technik, členka spolku Klatovské kočky, z.s.

bez politické příslušnosti

17. Jana Kinclerová

36 let, Domažlice

podnikatelka

bez politické příslušnosti

18. Zdeněk Svoboda

48 let, Klatovy

konstruktér – projektant

bez politické příslušnosti

19. Milena Koreňová

48 let, Plzeň

skladnice, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

20. Kateřina Holubová

19 let, Domažlice

studentka, dobrovolnice v útulku pro psy

bez politické příslušnosti

21. Mgr. Iva Anderlová

34 let, Klenčí pod Čerchovem

učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů, soudní tlumočník

bez politické příslušnosti

22. Iveta Odvodyová

51 let, Plzeň

prodavačka

bez politické příslušnosti

23. Dagmar Karlová

43 let, Nemanice

obsluha čerpací stanice, zastupitelka

bez politické příslušnosti

24. Jaroslava Jeřábková

63 let, Plzeň

OSVČ, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

25. Bc. Hana Marie Holomojová

59 let, Domažlice

podnikatelka

bez politické příslušnosti

26. Lenka Bláhová

22 let, Koloveč

student VŠ, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

27. Martina Vaňková

48 let, Chodov

poštmistr, zastupitelka

bez politické příslušnosti

28. Alena Odstrčilíková

41 let, Plzeň

pečovatelka, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

29. Jana Cardová

58 let, Klenčí pod Čerchovem

malířka keramiky, ochránce a zachránce zvířat

bez politické příslušnosti

30. Jana Műllerová

47 let, Dobřany

invalidní důchodce, administrátor, práce na pc, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

31. Josef Brandtl

46 let, Trnová

ekonom

bez politické příslušnosti

32. Ivana Dolejší

60 let, Domažlice

OSVČ

členka Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

33. Dagmar Velíšková

21 let, Plzeň

dělnice ve výrobě, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

34. Helena Ledererová

42 let, Obora

prodavačka, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

35. Ivana Jensen

64 let, Strašín

důchodce, vedoucí psího útulku, zastupitelka

bez politické příslušnosti

36. Ladislav Kulhánek

52 let, Domažlice

eletromechanik – revizní technik

bez politické příslušnosti

37. Vlasta Holarová

65 let, Chodov

důchodkyně, zastupitelka

bez politické příslušnosti

38. Milan Wais

38 let, Plzeň

automechanik, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

39. Anežka Kunešová

42 let, Pařezov

švadlena, členka SDH, zastupitelka

bez politické příslušnosti

40. Luboš John

65 let, Domažlice

důchodce

člen Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

41. Iveta Vyskotová

51 let, Postřekov

prodavačka

bez politické příslušnosti

42. Nikolas Illek

23 let, Dobřany

dělník ve výrobě, ochránce zvířat

bez politické příslušnosti

43. Milan Zíd

59 let, Domažlice

strážný

člen Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

44. Ivana Žlůvová

67 let, Plzeň

důchodkyně

bez politické příslušnosti

45. Miroslav Šindelář

48 let, Plzeň

směnový mistr

bez politické příslušnosti

46. Monika Kufnerová

44 let, Domažlice

skladnice

bez politické příslušnosti

47. Jiří Roth

79 let, Domažlice

důchodce

člen Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

48. Dana Javůrková

28 let, Nýrsko

bankovní poradce

bez politické příslušnosti

49. Bohumila Osvaldová

49 let, Kdyně

pracovnice v sociálních službách

bez politické příslušnosti

50. Ing. Radka Kuželka Talašová

33 let, Nemanice

ekonom, zastupitelka

bez politické příslušnosti

                             ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

***

Holandská parlamentní strana Partij voor de dieren / Party for the Animals vyzývá lidi v ČR: volte DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

01.10.2020 20:47

Holandská parlamentní strana Partij voor de dieren / Party for the Animals (Strana pro zvířata), která je spřátelenou stranou Demokratické strany zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vyzývá voliče v České republice, aby v nadcházejících volbách do zastupitelstev krajů a Senátu podpořili svým hlasem kandidáty DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT.

Překlad výzvy Partij voor de dieren českým voličům:

“Lidé v České republice: je čas hlasovat pro soucit! Hlasujte pro DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT.
Dejte svůj hlas zvířatům a přírodě! Za zvířata, lidi a za naši společnou planetu.

COVID19 ukázal, že musíme změnit způsob, jakým zacházíme s naším prostředím a zvířaty; musíme změnit náš ekonomický a potravinový systém. Nyní můžete hlasovat pro pozitivní změnu!

Zvyšte hlas v oblasti ochrany zvířat, přírody, životního prostředí a lidských práv.
Vneste do politiky více soucitu ve své vlastní regionální radě.

Hlasujte DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 2. a 3. října 2020.

Nyní můžete hlasovat pro DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT ve všech 13 krajích.


Hlasujte pro soucit. Volte DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT”

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se již před rokem a půl dohodla na mezinárodní spolupráci s Partij voor de Dieren i s ostatními stranami, jejichž hlavním programovým cílem je též zpřísnění legislativy proti týrání zvířat.

Partij voor de Dieren se stala v roce 2006 první stranou na světě, která se s programem ochrany zvířat dostala do parlamentu. Je zastoupena v obou komorách holandského parlamentu a také v Evropském parlamentu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT byla též oslovena zástupkyní Nadace Animal Politics Foundation, založenou holandskou stranou Partij voor de Dieren. Nadace byla založena za účelem podpory spolupráce mezi různými stranami v oblasti práv zvířat a životního prostředí.

Partij voor de Dieren vede Mezinárodní hnutí politických stran hájící práva zvířat. V hnutí je zapojeno zatím 19 politických stran z celého světa. DSZ– ZA PRÁVA ZVÍŘAT je 20. registrovanou „stranou za práva zvířat“ ve světě, resp. Česká republika je 20. zemí, kde existuje strana primárně zaměřená na obranu práv zvířat.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 1. 10. 2020

***

Poděkování DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT voličům za podporu ve volbách do zastupitelstev krajů a Senátu

10.10.2020 15:30

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT děkuje všem voličům, kteří ji odevzdali svůj hlas ve volbách do zastupitelstev krajů a Senátu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT děkuje i svým kandidátům a příznivcům za práci odvedenou ve volební kampani.


DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT získala ve volbách do zastupitelstev krajů celkem 19 297 hlasů. Je to o skoro pět tisíc hlasů (o 4 898) víc než v loňských volbách do EP. A to se v těchto volbách /narozdíl od těch do EP/ nehlasovalo v Praze se skoro miliónem voličů. I přesto přibyla straně za ten rok víc jak třetina dalších nových voličů.
V celkovém pořadí podle počtu hlasů pro volební strany, vypracovaným Českým statistickým úřadem, skončila DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT z 85 kandidujích stran, hnutí a koalic na 24. místě.
Nejlépe strana uspěla v Plzeňském kraji s 1,03%, v Senátu pak její kandidátka získala 1,46% v obvodě č. 24.


DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, že bude v boji za práva a ochranu zvířat, resp. v boji za jejich lepší život pokračovat dál. S ohledem na relevanci bodů jejího programu /např. zákaz pokusů a testování na zvířatech, přísnější tresty za týrání zvířat – nepodmíněné odnětí svobody, zákaz vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do Turecka i dalších zemí, ad./ ji čekají příští rok nejdůležitější volby – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT má za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 9. 10. 2020

***

Stížnost DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT na porušení Zákona č. 130/2000 Sb. v krajských volbách

29.10.2020 20:07

Krajský soud v Plzni

ID: yaraba4 ·

IČ: 00215694 ·

Veleslavínova 21/40, 30100 Plzeň, CZ

Věc: Stížnost na porušení Zákona č. 130/2000 Sb. MěÚ Sušice

Podáváme za volební stranu Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT stížnost na porušení volebního zákona (č.130/2020 Sb.), konkrétně § 18, ods. 3 /Okrsková volební komise si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel./ a další postup MěÚ v Sušici v této věci.

Zdůvodnění: při prvním zasedání všech 11 okrskových volebních komisí ve městě Sušici neprobíhalo žádné losování a předsedové i místopředsedové OVK byli místo toho dosazováni MěÚ, což bylo v hrubém rozporu s výše uvedeným zákonem. Již při zasedání 9. 9. 2020 na porušení volebního zákona marně poukazovala a upozorňovala naše zástupkyně v OVK paní Mikušová. Dokonce se proti tomuto postupu ohradila přímo na místě a sdělila zástupci MěÚ, že se jedná o porušení volebního zákona. I přes její protest nedošlo k losování a předsedové i místopředsedové byli nominováni zástupcem MěÚ. Po zasedání jsme se telefonicky (na pevnou linku i mobil) kontaktovali MěÚ v Sušici s žádostí o vysvětlení jejich postupu, při kterém byl evidentně porušen volební zákon. Odpovědní úředníci s námi odmítli komunikovat. Poté jsme zaslali i SMS (po několika neúspěšných volání) s dotazem na mobil tajemníka MěÚ, který vedl první zasedání volebních komisí. Dodnes jsme neobdrželi odpověď.

10. 9. 2020 byl zaslán přes DS oficiální dotaz na porušení Zákona č.130/2000 Sb., ale zůstal též bez

odpovědi.

22. 9. 2020 byla zaslána oficiální stížnost na porušení Zákona č.130/2000 Sb. Dle našeho požadavku mělo být první zasedání OVK zneplatněno a mělo by proběhnout znovu, aby byly splněny podmínky tak, jak je ukládá volební

zákon. A to včas tak, aby mohli být noví předsedové a místopředsedové řádně proškoleni a garantovali,

tak průběh voleb dle volebního zákona, což se v minulosti bohužel nedělo. Např. v roce 2017 jsme byli nuceni podat volební stížnost na město Sušice k Nejvyššímu správnímu soudu pro porušení volebního zákona při sčítání hlasů, v níž nám nakonec soud po přepočítání hlasů dal za pravdu a uznal ji jako oprávněnou. Zároveň byla z těchto důvodů stížnost zaslána Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Dne 24. 9. nám Krajský úřad v Plzni odpověděl: “Vzhledem k tomu, že krajský úřad není kompetentní se k podané stížnosti vyjadřovat ani mu nejsou známy žádné související okolnosti, byla Vaše stížnost postoupena k přímého vyřízení

Městskému úřadu Sušice.” Z MěÚ Sušice odpověď opět žádná nepřišla ani týden od podání a ani po výzvě KÚ. Proto byla dne 29. 9. 2020, po předchozí telefonické domluvě s úředníky MV, zaslána stížnost na Ministerstvo vnitra ČR. Dne 30. 9. 2020 nám MV ČR přeposlalo kopii dopisu Krajskému úřadu Plzeňského kraje v němž píše, že podezření z pochybení MěÚ v Sušici má vyřešit Krajský úřad a že mu podání postupuje k vyšetření a vyřízení.

Odpověď z MěÚ Sušice na náš dotaz, resp. stížnost, přišla do DS až týden po volbách – dne 9. 10. 2020, v níž nám sdělují, že všem zapisovatelům OkVK bylo doporučeno v den voleb před jejich začátkem provést losování předsedů a místopředsedů.

Nás, zmocněnce ani naši členku v OkVK paní Mikušovou o losování předem neinformovali – až týden po volbách. MěÚ v Sušici jsme přitom na paní Mikušovou zasílali poštovní adresu, e-mailovou adresu i číslo mobilu, aby ji mohli kontaktovat a informovat. Z toho důvodu jsme i na zmocněnce zasílali poštovní adresu, e-mailovou adresu i číslo mobilu. Přesto již nebyla paní Mikušová nijak kontaktována MěÚ, aby jí bylo sděleno, že se má dostavit k losování předsedů a místopředsedů před začátkem zahájení voleb. Nebyla kontaktována

ani když se nedostavila na losování předsedů a místopředsedů, o kterém vůbec nevěděla, že se bude konat před začátkem voleb. Nebyl kontaktován ani zmocněnec, který ji do volební komise nadelegoval.

Za vyřízení naší stížnosti předem děkujeme.

za Demokratickou stranu zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Jiří Anderle, předseda

V Domažlicích dne 16. 10. 2020

Doplnění zaslané Krajskému soudu v Plzni ze dne 29. 10. 2020:

Věc: 77A 138/2020 – Stížnost na porušení volebního zákona MěÚ v Sušici při volbách do Zastupitelstev krajů 2020

Ve “Vyjádření ke stížnosti na porušení zákona č. 130/200 Sb. zaslané ke Krajskému soudu v Plzni panem J. Anderlem- předsedou volební strany DSZ-ZA PRÁVA ZVÍŘAT” se vedoucí odboru správního MěÚ Sušice přiznává (a dokonce i obhajuje) porušování zákonů ČR. V tomto případě zákona č. 130/2000 Sb.. Z tohoto důvodu nelze hodnotit již toto porušení zákona jako pochybení, ale jako úmysl, resp. úmyslné porušení zákona. Dále lze z tohoto vyjádření usuzovat, že se porušování zákona dělo i při všech předešlých volbách a může se to dít i při dalších volbách.

Žádáme o vyslechnutí námi navržené delegátky do volební komise Mgr. Věry Mikušové, která na porušení zákona marně upozorňovala přímo při jednání. Mgr. Mikušová je tedy klíčový svědek, který může soudu osvětlit, jak vše probíhalo a jakým bezprecedentním způsobem byl porušen volební zákon.

Mgr. Věra Mikušová

trvalým bydlištěm ………………………….

nar. ………

mobil: ………

e-mail: …………………

za volební stranu DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Jiří Anderle, předseda

V Domažlicích dne 29. 10. 2020

***

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k výsledku voleb do krajských zastupitelstev a Senátu

10.11.2020 19:33

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT ve volbách do krajských zastupitelstev obdržela 19 297 hlasů, tj. 0,69 % a ve volbách do Senátu ve volebním obvodě č. 24 – Praze 9 (Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 9, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice, Praha-Vinoř) obdržela její kandidátka 508 hlasů, tj. 1,46 %. V senátních volbách DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT ještě oficiálně podporovala dva kandidáty: ve volebním obvodě č. 12 pana Marka Anděla a ve volebním obvodě č. 30 pana Davida Bohbota, kteří měli program zaměřený mj. i na ochranu zvířat.


Ve volbách do krajských zastupitelstev skončila DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT v celkovém pořadí stran, hnutí a koalic na 24. místě z 85 kandidujících subjektů – stran, hnutí a koalic. Nejlépe strana uspěla v Plzeňském kraji s 1,03 %, dále pak Královéhradeckém s 0,97 %, Olomouckém s 0,87 %, Jihočeském s 0,77 % a Ústeckém s 0,77 %. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT získala celkově o skoro pět tisíc hlasů (4 898) více než v loňských volbách do Evropského parlamentu. A to se v těchto volbách /narozdíl od těch do EP/ nehlasovalo v Praze se skoro miliónem voličů. I přesto přibyla straně za ten rok víc jak třetina dalších nových voličů. Nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT získala od voličů Ing. Eva Libuše Hulcová – 168 pref. hlasů. Následně Mgr. Barbora Tocauerová 150 pref. hlasů, Pavel Skřivánek 127 pref. hlasů, Martina Nováková 126 pref. hlasů, Renata Vybíralová 121 pref. hlasů, Larisa Zankerová 119 pref. hlasů, Ing. Oľga Bruncková 116 pref. hlasů, Mgr. Kateřina Borková 115 hlasů, Jana Křížková 114 pref. hlasů.


DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT byla jednou z 5 stran, které se podařilo ve volbách do krajských zastupitelstev postavit samostatné kandidátky ve všech 13 volebních krajích, z celkového počtu 85 stran, hnutí a koalic. Strana se tedy zúčastnila voleb ve všech 13 krajích: Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Vysočině, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT zastupovalo na kandidátkách v krajských volbách nejvíce žen ze všech 85 stran, hnutí a koalic – 84%. V senátních volbách bylo zastoupení žen 100%.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT byla jedinou kandidující stranou, která šla do krajských i senátních voleb prioritně bojovat za ochranu a práva zvířat, za jejich lepší podmínky v chovech a za dobré zacházení s nimi. Současně prosazovala i ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší, krajiny a kulturního dědictví. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT dosáhla podle srpnového průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect, který si zadala Česká televize, v pěti krajích 6% a v dalších pěti krajích 5% volebního potenciálu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátní listiny ze svých členů, příznivců a z dalších ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují ochraně a záchraně zvířat nebo se pohybují v oblasti pomoci zvířatům. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT měla na kandidátkách uvedeno 90 % ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 10 % členů strany. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandidovala do krajských zastupitestev a Senátu se záměrem bojovat prioritně za ochranu zvířat a jejich práv, ale současně i za ochranu přírody, životního prostředí, krajiny a kulturního dědictví.


DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se dostalo podpory, stejně jako ve volbách do EP, od holandské parlamentní strany Partij voor de dieren / Party for the Animals (Strana pro zvířata), která je její spřátelenou stranou a která vyzvala české voliče, aby v nadcházejících volbách do zastupitelstev krajů a Senátu podpořili svým hlasem její kandidáty. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je 20. registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je 20. zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.


DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, že bude v boji za práva a ochranu zvířat, resp. v boji za jejich lepší život pokračovat dál. S ohledem na relevanci bodů jejího programu /např. zákaz pokusů a testování na zvířatech, přísnější tresty za týrání zvířat – nepodmíněné odnětí svobody, zákaz vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do Turecka i dalších zemí, ad./ ji čekají příští rok nejdůležitější volby – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT má za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.


ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 10. 11. 2020