Volby do Senátu

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT o účasti ve volbách do Senátu nominací své kandidátky Lucie F. Groene Odkolek

17.09.2020 20:31

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT nominovala v nadcházejících volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodě číslo 24 (Praha 9) Lucii Frederiku Groene Odkolek jako svoji kandidátku na senátorku.

Lucie F. Groene Odkolek kandiduje pod volebním číslem 4.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT má za to, že je potřeba, aby i v Senátu byli lidé, kteří by se zabývali ochranou zvířat a přírody. Z tohoto důvodu se aktivně zapojila do senátních voleb a navrhla svoji kandidátku.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT žádá své členy, příznivce a voliče, ale i občany, kterým není lhostejné, jak se zachází se zvířaty a přírodou, aby dali hlas naší kandidátce na senátorku.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 17. 9. 2020

***

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT o podpoře kandidáta Davida Bohbota v senátních volbách – v obvodě č. 30 Kladno

24.09.2020 21:26

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se rozhodla v nadcházejících volbách do Senátu Parlamentu České republiky podpořit ve volebním obvodě číslo 30 (Kladno) kandidáta č. 11 Davida Bohbota.

Důvodem pro tuto podporu je téma ochrany zvířat, které má David Bohbot ve svém volebním programu, jehož body se shodují s prioritami DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT:

“Zaujímám tvrdý postoj proti týrání zvířat.

Budu prosazovat důslednou ochranu přírody a životního prostředí na území Kladenska i v rámci celé ČR.

Budu prosazovat větší právní ochranu zvířat,

Budu prosazovat přísnější tresty za týrání zvířat, včetně nepodmíněného odnětí svobody, a to i pro majitele tzv. množíren psů.

Zákaz množíren, tak zvaných továren na štěňata,

Budu prosazovat zlepšení podmínek chovu zvířat a zákaz klecových chovů

Budu prosazovat zákaz pokusů na zvířatech.

Budu prosazovat zákaz využívání všech druhů tzv. divokých zvířat v cirkusech.

Budu prosazovat zákaz dovozu pravých kožešin do ČR z chovů kožešinových zvířat z jiných zemí.”

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT doporučuje svým členům, příznivcům a voličům, aby hlasovali pro výše uvedeného kandidáta na senátora.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 24. 9. 2020

***

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT o podpoře kandidáta Marka Anděla v senátních volbách – v obvodě č. 12 Strakonice

27.09.2020 20:56

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se rozhodla v nadcházejících volbách do Senátu Parlamentu České republiky podpořit ve volebním obvodě číslo 12 (Strakonice) kandidáta č. 1 Marka Anděla.

Důvodem pro tuto podporu je téma ochrany zvířat, kterou má Marek Anděl ve svém volebním programu, jehož body se shodují s prioritami DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT:

“Jsem pro důslednější právní ochranu zvířat a podporuji zavedení přísných trestů za týrání zvířat.

Jednou z mých hlavních priorit je také ochrana přírody, krajiny a kulturního dědictví.

Jsem spoluzakladatel projektu Podej tlapku. V roce 2010 jsem se podílel na vzniku tohoto projektu, který si klade za cíl transparentní a adresnou pomoc zvířatům v nouzi. Jedná se jak o pomoc zvířatům v útulcích, tak zvířatům, jejichž majitel není schopen zaplatit odpovídající veterinární péči, ať už pro vážný úraz či nemoc zvířete.

Jsem členem zastupitelstva města Písek a předsedou komise pro životní prostředí.”

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT doporučuje svým členům, příznivcům a voličům, aby hlasovali pro výše uvedeného kandidáta na senátora.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 27. 9. 2020

***

Holandská parlamentní strana Partij voor de dieren / Party for the Animals vyzývá lidi v ČR: volte DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

01.10.2020 20:47

Holandská parlamentní strana Partij voor de dieren / Party for the Animals (Strana pro zvířata), která je spřátelenou stranou Demokratické strany zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vyzývá voliče v České republice, aby v nadcházejících volbách do zastupitelstev krajů a Senátu podpořili svým hlasem kandidáty DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT.

Překlad výzvy Partij voor de dieren českým voličům:

“Lidé v České republice: je čas hlasovat pro soucit! Hlasujte pro DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT.
Dejte svůj hlas zvířatům a přírodě! Za zvířata, lidi a za naši společnou planetu.

COVID19 ukázal, že musíme změnit způsob, jakým zacházíme s naším prostředím a zvířaty; musíme změnit náš ekonomický a potravinový systém. Nyní můžete hlasovat pro pozitivní změnu!

Zvyšte hlas v oblasti ochrany zvířat, přírody, životního prostředí a lidských práv.
Vneste do politiky více soucitu ve své vlastní regionální radě.

Hlasujte DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 2. a 3. října 2020.

Nyní můžete hlasovat pro DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT ve všech 13 krajích.


Hlasujte pro soucit. Volte DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT”

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se již před rokem a půl dohodla na mezinárodní spolupráci s Partij voor de Dieren i s ostatními stranami, jejichž hlavním programovým cílem je též zpřísnění legislativy proti týrání zvířat.

Partij voor de Dieren se stala v roce 2006 první stranou na světě, která se s programem ochrany zvířat dostala do parlamentu. Je zastoupena v obou komorách holandského parlamentu a také v Evropském parlamentu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT byla též oslovena zástupkyní Nadace Animal Politics Foundation, založenou holandskou stranou Partij voor de Dieren. Nadace byla založena za účelem podpory spolupráce mezi různými stranami v oblasti práv zvířat a životního prostředí.

Partij voor de Dieren vede Mezinárodní hnutí politických stran hájící práva zvířat. V hnutí je zapojeno zatím 19 politických stran z celého světa. DSZ– ZA PRÁVA ZVÍŘAT je 20. registrovanou „stranou za práva zvířat“ ve světě, resp. Česká republika je 20. zemí, kde existuje strana primárně zaměřená na obranu práv zvířat.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 1. 10. 2020

***

Poděkování DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT voličům za podporu ve volbách do zastupitelstev krajů a Senátu

10.10.2020 15:30

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT děkuje všem voličům, kteří ji odevzdali svůj hlas ve volbách do zastupitelstev krajů a Senátu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT děkuje i svým kandidátům a příznivcům za práci odvedenou ve volební kampani.


DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT získala ve volbách do zastupitelstev krajů celkem 19 297 hlasů. Je to o skoro pět tisíc hlasů (o 4 898) víc než v loňských volbách do EP. A to se v těchto volbách /narozdíl od těch do EP/ nehlasovalo v Praze se skoro miliónem voličů. I přesto přibyla straně za ten rok víc jak třetina dalších nových voličů.
V celkovém pořadí podle počtu hlasů pro volební strany, vypracovaným Českým statistickým úřadem, skončila DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT z 85 kandidujích stran, hnutí a koalic na 24. místě.
Nejlépe strana uspěla v Plzeňském kraji s 1,03%, v Senátu pak její kandidátka získala 1,46% v obvodě č. 24.


DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, že bude v boji za práva a ochranu zvířat, resp. v boji za jejich lepší život pokračovat dál. S ohledem na relevanci bodů jejího programu /např. zákaz pokusů a testování na zvířatech, přísnější tresty za týrání zvířat – nepodmíněné odnětí svobody, zákaz vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do Turecka i dalších zemí, ad./ ji čekají příští rok nejdůležitější volby – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT má za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 9. 10. 2020

***

Stížnost DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT na porušení Zákona č. 130/2000 Sb. v senátních volbách

01.11.2020 21:39

Nejvyšší správní soud
datová schránka: wwjaa4f
Moravské náměstí 6

657 40 Brno

Věc: Návrh na neplatnost hlasování a návrh na neplatnost volby kandidáta ve volbách do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (1.kolo voleb) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (2. kolo voleb) ve volebním obvodě č. 24 (Praha 9)

Navrhovatel: Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
sídlem Klenčí pod Čerchovem 34, 345 34
IČ: 71339647
zapsaná v rejstříku politických stran a hnutí,
č. reg. MV-14845-4/VS-2009
zastoupená Jiří Anderle, předsedou a zmocněncem pro volby do Senátu ve volebním obvodu č.24 (Praha 9)
bytem Klenčí pod Čerchovem 34, 345 34

(dále jen “navrhovatel”)

1. Navrhovatel tímto ve smyslu § 87 odst. 2 a 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen

„volební zákon“) podává:

1.1. návrh na neplatnost voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října
2020 (1. kolo voleb) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (2. kolo voleb) ve volebním obvodu č. 24 –
Praha 9 neboť má za to, že mohla být porušena ustanovení volebního zákona tak hrubým
způsobem, který zásadně ovlivnil výsledky voleb, a
1.2. návrh na neplatnost volby kandidáta ve volbách do Senátu Parlamentu ČR konaných ve
dnech 2. a 3. října 2020 (1.kolo voleb) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (2. kolo voleb) ve volebním obvodě č. 24 – Praha 9 neboť má za to, že byla porušena ustanovení volebního zákona tak hrubým způsobem, který zásadně ovlivnil výsledek této volby.

2. Důvody neplatnosti hlasování ve volbách a neplatnost volby kandidáta do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (1.kolo voleb) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (2. kolo voleb) ve volebním obvodě č. 24 – Praha 9 odůvodňuje navrhovatel následovně:

V průběhu celé předvolební kampaně byla hrubým způsobem porušována ustanovení volebního zákona, a to šířením tak závažných nepravdivých informací o jednom z kandidátů resp. kandidátky a to v takové míře, že bylo hrubě porušeno právo voličů na možnost svobodného rozhodování na základě pravdivých informací a právo kandidátky Lucie F. Groene Odkolek a Demokratické strany zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT na svobodnou soutěž politických sil a regulérní průběh volební kampaně a volby, tím, že:

2.1. na zpravodajském webu České televize (a zároveň tak na prvním resp. hlavním a nejvíce viditelném místě internetových vyhledávačů) byl po celou dobu předvolební
kampaně umístěn odkaz “Kdo je Lucie Groene Odkolek, na stopu ženy, která se soudí … ,” tak, že voliči, kteří v průběhu kampaně hledali bližší informace o kandidátce

Lucii F. Groene Odkolek, našli tuto informaci při zadání jejího jména jako první.

Vzhledem k tomu, že se nacházela na oficiální webové stránce zpravodajství České televize, domnívali se, že informace o kandidátce zde získané jsou pravdivé a ověřené. Ve skutečnosti vedl tento odkaz k reportáži redaktora Davida Vondráčka “Šlechtična z bulváru”, která obsahuje více než dvacet bezprecedentních lží o kandidátce do Senátu, které bylo takto bylo devastačním poškozením dobrého jména resp. zveřejňováním pomluv prakticky znemožněno, aby byla zvolena.

Tento odkaz nebyl na žádost kandidátky odstraněn i přesto, že byla Česká televize informována, že reportáž obsahuje lživé informace, městské státní zastupitelství řeší trestní
oznámení na autora, které Lucie Groene Odkolek podala a tento autor již přiznal, že žádné důkazy pro svoje tvrzení nemá, ale pouze “vycházel z informací, o kterých se pouze
domníval, že jsou ověřené”. Dále účinkující v reportáži odmítli, že by mu poskytli důkazy, na které se autor reportáže odvolává.

Česká televize na žádost o odstranění nereagovala, přestože v době předvolební kampaně bylo již jasné, že tvrzení se nezakládají na pravdě. Dosah zpravodajského webu České televize je tak zásadní, že kandidátka neměla možnost se takto šířením pomluvám efektivně bránit.

Seznam lží, zveřejněných na webu České televize: viz Příloha č.1

Link k reportáži, která se věnuje tématu a shrnuje některé lži rozšířené během kampaně, je k

dispozici zde:

www.youtube.com/watch?v=ZFKahTnzeyk&feature=youtu.be

Jako důkaz navrhovatel přikládá:

a) screenshot z vyhledávače google

b) trestní oznámení na Davida Vondráčka

c) žádost kandidátky zaslaná generálnímu řediteli ČT, aby nebyl narušován průběh volební

kampaně

Vzhledem k dosahu České televize tak bylo v průběhu předvolební kampaně transferováno enormní množství lží ke všem voličům, kteří hledali informace o jednom
z kandidátů. Kandidátka Lucie Groene Odkolek tak byla znevýhodněna a to velmi hrubým způsobem.

Voliči byli obelháni tím, že informace na zpravodajském serveru se tvářila jako dokázaná skutečnost, a domnívali se tedy, že kandidátka Lucie Groene Odkolek byla odhalena jako jakási lhářka a podvodnice! To dokazují následné reakce voličů, kteří v průběhu kampaně šířili link na tuto reportáž s tím, že Lucie Groene Odkolek je na základě v reportáží šířených lží je údajně “megapodvodnice” a “zlodějka”.

Jako důkaz navrhovatel přikládá:

d) screenshoty, které byly šířeny ve skupinách na sociálních sítích s odkazem na reportáž

České televize

e) jako důkaz, že právě nepravdivé informace šířené v reportáži Šlechtična z bulváru byly tak závažné, že dokonce vedly k nenávisti vůči kandidátce, na základě nepravdivých skutečností autorem šířených, je možné vyžádat si jako příklad podání vysvětlení pana Tomáše Ježka k podanému trestnímu oznámení vedeném pod č.j. KRPS-205825-5/PŘ-2020-011510


Volba do Senátu v obvodu č. 24 byla zásadně ovlivněna tím, že Česká televize v průběhu předvolební kampaně aktivně průběžně šířila a rozšířila mezi miliony svých diváků-voličů o jednom z kandidátů lživé a velmi závažné informace, ze kterých vyplývalo, že kandidátka Lucie Groene Odkolek je – údajně nedůvěryhodná osoba, o které je (mimo jiné) údajně dokázáno, že nemluví pravdu o
svém vzdělání, údajně je dokázáno, že nemluví pravdu o svém původu, musela se údajně dokonce omluvit a zaplatit odškodné Lence Hornové za pomluvy, pracuje prý jako novinářka v extrémních pravicových médiích, její program údajně obsahuje boj pro občanské společnosti, vede soudní spor s premiérem, kde si činí nároky, které prokazatelně nemá, apod. Nic z těchto informací není pravda, ale i každá z těchto než dvaceti lživých informací jednotlivě by byla schopná způsobit nezvolení kandidátky.

Ve skutečnosti je Lucie F. Groene Odkolek přímým potomkem rodu Odkolků resp. Odkolků z Újezdce, informace o vzdělání, které v minulosti uváděla, byly vždy pravdivé (naopak byla nejlepší absolventkou ročníku na filmové škole v USA a v době odvysílání reportáže dokonce
opět studovala na Humboldtově univerzitě). Omluvu a odškodnění získala Lenka Hornová od deníku Blesk právě díky výpovědi Lucie Groene Odkolek u soudu, kam byla tato pozvaná jako svědek. Na rozdíl od lží v reportáži jako novinářka a navíc pro žádná extrémně pravicová média nepracuje, ale studuje sociologii na levicové Humboldtově univerzitě, žádnou žalobu na Agrofert resp. United Bakeries, kde by se domáhala práv, která nemá, nikdy nepodala. Jediné soudní řízení vede nadační fond Odkolek proti Odkolek s.r.o., kterou založil Mgr. Hájek (právník, specializující se na zakládání firem), který po podání žaloby nadačním fondem prodal svojí firmu, založenou až po vzniku nadačního fondu, firmě United Bakeries a.s.

Jako důkaz navrhovatel přikládá:

f) rodokmen Lucie Groene Odkolek vypracovaný odbornou garantkou České televize pro pořad Tajemství rodu, a členkou vedení České heraldické a genealogické společnosti, paní Helenou Voldánovou

g) kopie korespondence s prof. Županičem, který odmítl, že by autorovi reportáže poskytl “důkazy” o tom, že Lucie Groene Odkolek není potomkem rodu Odkolků a nekomentoval ani její rodokmen, odpovídal pouze na otázku týkající se sto let staré žádost Karla Odkolka


h) kopie korespondence mezi novinářem a panem Kotačkou, který se na rozdíl od toho, co prezentoval v reportáži, přiznal, že jeho tvrzení, že paní Groene Odkolek pochází z “vedlejší řeznické větve Odkolků” není pravdivé, svoje tvrzení, že je dokázáno, že není potomkem Odkolků mezitím účelově upravil na “není prokázáno, že je” – toto samozřejmě prokázáno je, jak dokazuje veřejná diskuze pana Kotačky s jiným badatelem

i) screenshot veřejné diskuze M. Kotačky s genealogem Odkolků, JUDr. Kitlarem, který požadoval, aby M.Kotačka přestal mazat důkazy o příbuzenském vztahu Odkolků a Odkolků u Újezdce z wikipedie (v reportáži “Šlechtična z bulváru” ukazuje M. Kotačka na jím zmanipulovanou stránku wikipedie jako na “jediný důkaz” svých tvrzení)

V rámci podání vysvětlení již v září státní zástupkyně sdělila, že autor reportáže David Vondráček uvedl při podání vysvětlení na Policii ČR, že neměl ke svým tvrzením žádné důkazy, ale podle svých slov prý pouze vycházel ze zavádějících článků jiných novinářů, které si kdesi přečetl a pouze se prý domníval, že jsou autorizované.

Na Davida Vondráčka bylo podáno v této souvislosti trestní oznámení, neboť naopak existují jasné důkazy, že si byl svých nepravdivých informací velmi dobře vědomý. Žádní “historici a historické prameny”, které mají tvrzení v reportáži dokazovat neexistují, historik prof. Županič
nekomentoval nic ze skutečností, týkajících se Lucie Groene Odkolek, a redaktor naopak vyvíjel nátlak na různé osoby, aby kandidátku Lucii Groene Odkolek veřejně v reportáži poškodily.

Jako důkaz navrhovatel přikládá:

j)Trestní oznámení na Davida Vondráčka

Jako důkaz, že šíření nepravdivých informací o kandidátce mělo za cíl poškodit jí u veřejnosti z politických důvodů, navrhovatel uvádí:

V reportáži “Šlechtična z bulváru” se vysloveně tvrdí – lže, že součástí senátní kampaně Lucie Groene Odkolek v roce 2018 byl boj “proti občanské společnosti”. Toto není pravda a volič byl aktivně obelhán a jeden z kandidátů resp. kandidátka poškozena. Jeden z kandidátů, který postoupil s vysokým počtem hlasů do druhého kola Stehlík naopak ve svojí kampani sděloval, že jeho cílem je “podpora občanské společnosti”.

Viz screenshot z volební stránky Eduarda Stehlíka:

Ve skutečnosti byl hlavní bod programu v senátní kampani Lucie Groene Odkolek již v roce 2018 byl prakticky identický s programovým heslem kandidáta Stehlíka:

Viz srovnání zde:

Program Lucie Groene (Odkolek) v roce 2018:

Program Stehlík v roce 2020:

2.2. Dále navrhovatel jako důkaz ke svému návrhu uvádí skutečnost, že časopis Reflex
v den probíhajících voleb zveřejnil “doporučení, koho volit” s tím, že pouze u kandidátky Lucie Groene Odkolek bylo uvedeno, že její kandidatura “je bizarní” s tvrzením, že se prý “jako údajná příbuzná pekařské rodiny soudí s premiérem vlastněným Agrofertem”. Tato informace se nezakládá na pravdě, viz Příloha č.1.

U tohoto článku navíc není uvedeno, že “Petr Sokol” není nezávislý novinář, ale sám je kandidátem a členem politické strany ODS, která měla ve volbě do Senátu v okrsku č. 24 vlastního kandidáta.

Jako důkaz navrhovatel přikládá:

k) screenshot uvedeného článku

l) webové stránky člena a zároveň kandidáta ODS pana Sokola

  1. Dále navrhovatel jako důkaz ke svému návrhu uvádí skutečnost, že stejná redakce České televize, která vyrobila a zveřejnila dehonestační reportáž o kandidátce Lucii F. Groene Odkolek, vyrobila a zveřejnila bezprostředně před volbami, v době probíhající kampaně reportáž, kterou použil vítězný kandidát David Smoljak ke svojí předvolební agitaci: 2.4. viz screenshot z oficiální stránky kandidáta Davida Smoljaka, s označením “zadavatele”politické strany STAN :

Lži o jednom z kandidátů takto šířené negativně médiem s dosahem milionů diváků, významně ovlivnili výsledek volby a narušili její regulérnost. Vzhledem k dosahu informací, které jsou šířeny na zpravodajském webu ČT považuje navrhovatel tuto skutečnost za zásadní ovlivnění výsledku voleb. Na základě shora uvedených šířených hrubých lží byl volič uveden v omyl a jeden z kandidátů zásadním způsobem znevýhodněn, což masivně poškodilo právo na svobodnou politickou soutěž a zásadním způsobem narušilo regulérnost voleb. I přes velký počet hlasů u obou dalších kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, není možné konstatovat, že se nejednalo o zásadní ovlivnění voleb. Nedá se vyloučit, že voliči, kteří se rozhodli pro jednoho z těchto dvou kandidátů, by se rozhodli pro kandidátku Lucii F. Groene Odkolek, pokud by tato nebyla poškozena masivní dehonestační kampaní.

Navrhovatel se domnívá, že demokratický volební proces tak byl stižen závažnou vadou, práva jednoho z kandidátů a politické strany, které tohoto kandidáta nominovala, byla hrubě porušena, stejně jako práva voličů, kteří byli úmyslně uvedeni v omyl, což vyžaduje zneplatnění resp. zopakování volby za demokratických a rovných podmínek pro všechny kandidáty.

III.
Na základě shora uvedeného je navrhovatel toho názoru, že z jím předložených tvrzení a označených důkazů jasně vyplývá, že zde existuje významná indicie vyvolávající
pochybnosti o regulérnosti průběhu volby a že je tato indicie způsobilá hrubě ovlivnit výsledky voleb (způsobit tzv. „zatemnění“ volebního výsledku – jiné složení prvních dvou kandidátů postupujících do 2. kola voleb), a tudíž je splněna podmínka pro podání návrhu na neplatnost hlasování dle § 87 odst. 3 volebního zákona.

Vzhledem k systematice voleb do Senátu Parlamentu ČR nevidí navrhovatel, v případě, že se prokáže porušení volebního zákona, které hrubě ovlivnilo výsledky 1. kola voleb, jiné řešení, než aby proběhlo nové hlasování ve volebním obvodě č. 24 – Praha 9.

Navrhovatel se na základě níže uvedených skutečností domnívá, že existují závažné indicie, že prokazatelně došlo k výraznému ovlivnění předvolební kampaně a ke zkreslení
výsledků 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 24 – Praha 9 v neprospěch kandidátky Lucie F. Groene Odkolek a

n a v r h u j e

aby Nejvyšší správní soud rozhodl, že hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (1. kolo voleb) a ve dnech 9. a 10. října 2018 (2.

kolo voleb) ve volebním obvodě č. 24 – Praha 9 je neplatné.

V Klenčí pod Čerchovem, dne 14. 10. 2020

***

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k výsledku voleb do krajských zastupitelstev a Senátu

10.11.2020 19:33

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT ve volbách do krajských zastupitelstev obdržela 19 297 hlasů, tj. 0,69 % a ve volbách do Senátu ve volebním obvodě č. 24 – Praze 9 (Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 9, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice, Praha-Vinoř) obdržela její kandidátka 508 hlasů, tj. 1,46 %. V senátních volbách DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT ještě oficiálně podporovala dva kandidáty: ve volebním obvodě č. 12 pana Marka Anděla a ve volebním obvodě č. 30 pana Davida Bohbota, kteří měli program zaměřený mj. i na ochranu zvířat.


Ve volbách do krajských zastupitelstev skončila DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT v celkovém pořadí stran, hnutí a koalic na 24. místě z 85 kandidujících subjektů – stran, hnutí a koalic. Nejlépe strana uspěla v Plzeňském kraji s 1,03 %, dále pak Královéhradeckém s 0,97 %, Olomouckém s 0,87 %, Jihočeském s 0,77 % a Ústeckém s 0,77 %. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT získala celkově o skoro pět tisíc hlasů (4 898) více než v loňských volbách do Evropského parlamentu. A to se v těchto volbách /narozdíl od těch do EP/ nehlasovalo v Praze se skoro miliónem voličů. I přesto přibyla straně za ten rok víc jak třetina dalších nových voličů. Nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT získala od voličů Ing. Eva Libuše Hulcová – 168 pref. hlasů. Následně Mgr. Barbora Tocauerová 150 pref. hlasů, Pavel Skřivánek 127 pref. hlasů, Martina Nováková 126 pref. hlasů, Renata Vybíralová 121 pref. hlasů, Larisa Zankerová 119 pref. hlasů, Ing. Oľga Bruncková 116 pref. hlasů, Mgr. Kateřina Borková 115 hlasů, Jana Křížková 114 pref. hlasů.


DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT byla jednou z 5 stran, které se podařilo ve volbách do krajských zastupitelstev postavit samostatné kandidátky ve všech 13 volebních krajích, z celkového počtu 85 stran, hnutí a koalic. Strana se tedy zúčastnila voleb ve všech 13 krajích: Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Vysočině, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT zastupovalo na kandidátkách v krajských volbách nejvíce žen ze všech 85 stran, hnutí a koalic – 84%. V senátních volbách bylo zastoupení žen 100%.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT byla jedinou kandidující stranou, která šla do krajských i senátních voleb prioritně bojovat za ochranu a práva zvířat, za jejich lepší podmínky v chovech a za dobré zacházení s nimi. Současně prosazovala i ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší, krajiny a kulturního dědictví. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT dosáhla podle srpnového průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect, který si zadala Česká televize, v pěti krajích 6% a v dalších pěti krajích 5% volebního potenciálu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátní listiny ze svých členů, příznivců a z dalších ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují ochraně a záchraně zvířat nebo se pohybují v oblasti pomoci zvířatům. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT měla na kandidátkách uvedeno 90 % ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 10 % členů strany. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandidovala do krajských zastupitestev a Senátu se záměrem bojovat prioritně za ochranu zvířat a jejich práv, ale současně i za ochranu přírody, životního prostředí, krajiny a kulturního dědictví.


DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se dostalo podpory, stejně jako ve volbách do EP, od holandské parlamentní strany Partij voor de dieren / Party for the Animals (Strana pro zvířata), která je její spřátelenou stranou a která vyzvala české voliče, aby v nadcházejících volbách do zastupitelstev krajů a Senátu podpořili svým hlasem její kandidáty. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je 20. registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je 20. zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.


DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, že bude v boji za práva a ochranu zvířat, resp. v boji za jejich lepší život pokračovat dál. S ohledem na relevanci bodů jejího programu /např. zákaz pokusů a testování na zvířatech, přísnější tresty za týrání zvířat – nepodmíněné odnětí svobody, zákaz vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do Turecka i dalších zemí, ad./ ji čekají příští rok nejdůležitější volby – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT má za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.


ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 10. 11. 2020