Volby do EP 2024

Zprávy a informace o financování volební kampaně

Transparentní volební účet pro volby do EP 2024:

 č.ú.: 2902809553 / 2010

ib.fio.cz/ib/transparent?a=2902809553

***

Pokud se rozhodnete přispět na volební kampaň DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, lze poslat finanční příspěvek bankovním převodem na transparentní účet:

č.ú.: 2601257628 / 2010 (transparentní účet DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT u Fio banky pro zasílání darů a příspěvků)

ib.fio.cz/ib/transparent?a=2601257628

Do poznámky k platbě se musí uvést: jméno a přijmení nebo obchodní jméno (jméno firmy). Jako variabilní symbol uvede dárce své datum narození ve formátu ddmmrrrr (v případě dárce fyzické osoby) nebo své IČO (v případě dárce právnické osoby).

Za účel platby uvést: „DAR“

K tomu je možné uvést zda se jedná o dar na volební kampaň do Evropského parlamentu, krajských zastupitelstev nebo do Senátu. Pokud se jedná o dar na činnost strany, tak stačí uvést pouze “dar”.

Dary od 100 Kč do 1000 Kč: lze poslat bez uzavření smlouvy.

Dary od 1 001 Kč: musí být dodatečně uzavřena darovací smlouva. Po zaslání daru (vyššího než 1000 Kč) nám, prosím, napište e-mail na: info@dsz-zapravazvirat.cz a my Vám obratem zašleme darovací smlouvu ve dvou výtiscích. Vy si jeden ponecháte a druhý (Vámi podepsaný) nám zašlete buď poštou nebo naskenovaný e-mailem.

Děkujeme.

***

Možnost snížení základu daně z příjmu o poskytnutý dar

Fyzické osoby mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud celková hodnota darů v jednom roce dosahuje alespoň dvou procent základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Snížení základu daně provede zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh po předložení smlouvy o poskytnutém daru do konce příslušného roku, kdy byl dar poskytnut, nebo dárce ve svém daňovém přiznání. Právnické osoby  založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož výše je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Při odeslání daru vyjadřuje dárce souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů za účelem zpracování a přiznání daru, a to i elektronickými prostředky. Uvedená data budou dle zákona 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích součástí výroční finanční zprávy politické strany (částka, jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby).