Webové stránky se připravují.

Navštivte naše dočasné stránky http://dsz321.webnode.cz

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

*****************************************************

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – ochrana zvířat a jejich práv

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

                                          MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

       Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – strana pro zvířata

Demokratická strana zelených je česká politická strana, která byla založena 10. 3. 2009. V letech 2009 až 2010 byla parlamentní stranou.  23. 1. 2019 byla přejmenována na Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT (po spojení s dalšími ochránci zvířat).

PředsedaJiří Anderle
MístopředsedaJan Sladký
Ideologiepráva zvířat a zelená politika 
Barvyzelená a žlutá
Volební výsledek0,60 % – 14 399 hlasů (EP 2019); 0,69 % – 19 297 hlasů (VÚSC 2020)

Původní web DSZ: www.dsz321.webnode.cz

FB stránka DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT: www.facebook.com/DSZ-ZA-PRÁVA-Zvířat-2390059371038158/

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT (DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT)

Má po posledních komunálních volbách (2018):  14 zastupitelů (3 ve městech a 11 v obcích).

Obsadila ve vedení měst a obcí celkem 38 postů:  1× starosta, 1× 1.místostarosta, 1× místostarosta, 1× radní, 3× předseda výboru, 1× předseda komise, 14× člen výboru, 16× člen komise.

Podala samostatné kandidátky ve 36 městech a obcích  (22 měst a 14 obcí).

Celkový výsledek pro stranu byl  7,85 %  (ve městech  1,81 %  a  v obcích  13,88 %).

Hlavní priority DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

 • ochrana zvířat a jejich práv
 • ochrana přírody, životního prostředí a ovzduší
 • ochrana krajiny a kulturního dědictví

Naše priority – co chceme:

1.) důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody a životního prostředí
2.) větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu
3.) přísnější tresty za týrání zvířat – nepodmíněné odnětí svobody

4.) zákaz vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do Turecka a dalších zemí mimo EU. Zlepšení podmínek pro převážená zvířata po ČR a do zemí EU

5.) zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování
6.) zákaz množíren, tzv. továren na štěňata – přísné postihy
7.) zlepšení podmínek chovu zvířat, např. zákaz klecových chovů
8.) zákaz pokusů na zvířatech – využití alternativních metod
9.) zákaz využívání všech druhů tzv. divokých zvířat v cirkusech v ČR

10.) zákaz dovozu pravých kožešin do ČR – z chovu tzv. kožešinových zvířat z jiných zemí – nepodporovat chov zvířat na kožešiny

11.) zákaz používání zábavní pyrotechniky – přednost před tzv. zábavou by měla mít ochrana lidí, zvířat, majetku a životního prostředí

12.) zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR bez výjimky

13.) zrušení výjimky zabíjení zvířat bez omráčení – zejména při rituálních porážkách;  zákaz zvířecích rituálních obětí

14.) zrušení pouťové atrakce s názvem “Jízda na ponících”

15.) maximální podporu /zejména finanční – na pokrytí všech nákladů/ státu (krajů i měst) útulkům, azylům a spolkům zabývajícím se pomocí opuštěným, toulavým, týraným, poraněným či hendikepovaným zvířatům

Další body programu:

 • Podpora útulků pro psy, koně i ostatní živočichy
 • Rozvoj venkova
 • Kvalitní péče a ochrana zeleně
 • Ekologicky šetrné technologie
 • Dostupná a kvalitní zdravotní péče
 • Budování cyklostezek
 • Odhlučnění železničních tratí v obytných místech
 • Systémová protipovodňová opatření
 • Odvedení dopravy z centra měst a obcí – např. obchvaty
 • Zkvalitnění dopravy a spojů
 • Čerpání dotací v maximální míře
 • Podpora bytové výstavby
 • Rozšíření míst v mateřských školách
 • Podpora zaměstnanosti
 • Podpora živnostníků i zaměstnanců
 • Maximální informovanost občanů
 • Podpora společenského a kulturního dění ve městech a obcích
 • Podpora veřejnoprospěšných prací pro města a obce
 • Podpora parků a zeleně v centrech měst a ne obchodních center – ty povolovat výlučně na okrajích měst
 • Podpora zákazu jízd kamionů mimo hlavní trasy
 • NE budování jaderných uložišť
 • NE dovážení odpadů a budování nových spaloven
 • NE prolomení těžebních limitů těžby hnědého uhlí
 • Slušný život pro slušné lidi
 • Spravedlivý systém sociálních dávek skutečně potřebným
 • Spravedlivý výpočet důchodů
 • Ochrana zaměstnanců v předdůchodovém věku
 • Více peněz pro mladé rodiny a matky s dětmi
 • Čerpání peněz z evropských fondů na nová pracovní místa
 • Důchodová a zdravotní reforma
 • Snížení platů politikům
 • Zrušení příspěvku politickým stranám
 • Snížení počtu ministrů na 12
 • Zrušení skandálních odměn manažerům ve státních firmách
 • Zastavení rozkrádání peněz při veřejných zakázkách
 • Za korupci propadnutí majetku
 • Stop korupci a rozkrádání České republiky
 • Stop zadlužování země
 • Stop diskriminaci slušných a pracovitých lidí
 • NE drogám – zákaz všech drog a přísný postih za jejich držení či distribuci
 • NE kriminalitě
 • NE hazardu
 • NE euru
 • ANO uzákonění obecného referenda
 • ANO zrušení tzv. letního času a zachování jen jednoho času – středoevropského
 • ANO zrušení televizních a rozhlasových poplatků
 • „Kamiony ze silnic na dálnice a železnice!“
 • „Na pole patří obilí a brambory, ne solární panely!“

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie:

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT (DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT) je česká politická strana, vzniklá v březnu 2009. Jedná o subjekt hlásící se k prosazování zelené politiky. V lednu 2019 byl, po spojení s dalšími ochránci zvířat a spolky, doplněn název strany o dovětek ZA PRÁVA ZVÍŘAT. Nový název a stanovy byly 23. 1. 2019 zaregistrovány na Ministerstvu vnitra ČR. Současně byl schválen nový program a priority strany. Současným předsedou Demokratické strany zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT (DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT) je Jiří Anderle, zastupitel městyse Klenčí pod Čerchovem. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT bojuje za ochranu zvířat a jejich práv, ochranu přírody, krajiny, ovzduší a kulturního dědictví.

Vedení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Řídící výbor:

Tajemník:

Kontrolní a revizní komise:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.