Petice

🐾 ❤️💚 Petice DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT:

📌 1.) Petice za ukončení pokusů a testování na zvířatech
https://www.petice.com/petice_za_ukoneni_pokus_a_testovani_na_zviatech

📌 2.) Petice za ukončení dlouhých strastiplných transportů živých zvířat. * Stop dlouhotrvající kruté a bezcitné přepravě hospodářských zvířat! * Nepřihlížejme utrpení, zvíře není věc!
https://www.petice.com/petice_za_ukoneni_dlouhych_strastipnych_transport_ivych_zviat__nepihliejme_utrpeni_zvie_neni_vc

📌 3.) Petice za ukončení používání a prodeje zábavní pyrotechniky, petard, ohňostrojů i tzv. lampionů štěstí
https://www.petice.com/petice_za_ukoneni_pouivani_zabavni_pyrotechniky_petard_a_ohostroj

📌 4.) Petice za zrušení Taxisova příkopu pro závody koní na Velké pardubické a zmírnění dalších nebezpečných překážek
https://www.petice.com/petice_ke_zrueni_taxisova_pikopu_pro_zavody_koni_na_velke_pardubicke_a_zmirnni_ostanich_nebezpenych_pekae

❤️💚
🐾 NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

🐾 MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

🐾 BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.

🐾 CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA. ❤️💚

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 🐾