Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu 2024


Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se rozhodla ucházet o hlasy voličů v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, kde by chtěla primárně bojovat za ochranu zvířat a jejich práv. Dále pak i za ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátku ze svých členů a dalších ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují záchraně a ochraně zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT podala v zákonné lhůtě na Ministerstvu vnitra ČR kandidátní listinu a složila příspěvek na volební náklady, který je podmínkou k registraci do evropských voleb.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.


NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.

 

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 11. 4. 2024


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.